Đường dây nóng 0918.00.74.75 - 0908.411.797

Chăm sóc sức khỏe gia đình

Máy đo đường huyết One Touch Ultra 2

Máy đo đường huyết One Touch Ultra 2

1,449,000 VNĐ
1,700,000 VNĐ
Máy đo đường huyết Accu Chek Performa

Máy đo đường huyết Accu Chek Performa

1,449,000 VNĐ
1,925,000 VNĐ
Máy đo đường huyết Gluco Dr Auto

Máy đo đường huyết Gluco Dr Auto

899,000 VNĐ
1,400,000 VNĐ
Máy đo đường huyết Accu Chek Active

Máy đo đường huyết Accu Chek Active

1,099,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ
Máy đo đường huyết Terumo Medisafe Fit C

Máy đo đường huyết Terumo Medisafe Fit C

1,299,000 VNĐ
1,600,000 VNĐ
Máy đo đường huyết Contour Plus

Máy đo đường huyết Contour Plus

1,599,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ
Máy đo đường huyết Oncall EZ II

Máy đo đường huyết Oncall EZ II

799,000 VNĐ
990,000 VNĐ
Máy đo đường huyết OGCare

Máy đo đường huyết OGCare

899,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay Omron Hem 7320

Máy đo huyết áp bắp tay Omron Hem 7320

2,179,000 VNĐ
2,660,000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay Omron Hem 6131

Máy đo huyết áp cổ tay Omron Hem 6131

1,019,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay Omron Hem 7121

Máy đo huyết áp bắp tay Omron Hem 7121

949,000 VNĐ
1,120,000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay Omron Hem 7130

Máy đo huyết áp bắp tay Omron Hem 7130

1,089,000 VNĐ
1,350,000 VNĐ
Máy đo huyết áp Microlife BP A6 Basic

Máy đo huyết áp Microlife BP A6 Basic

1,649,000 VNĐ
1,900,000 VNĐ
Máy đo huyết áp Microlife BP 3NZ1-1P

Máy đo huyết áp Microlife BP 3NZ1-1P

649,000 VNĐ
800,000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay ALPK2 K2-231

Máy đo huyết áp bắp tay ALPK2 K2-231

1,049,000 VNĐ
1,350,000 VNĐ
Máy đo huyết áp cổ tay ALPK2 K2-233

Máy đo huyết áp cổ tay ALPK2 K2-233

949,000 VNĐ
1,100,000 VNĐ
Máy đo huyết áp Microlife A3L-IMT

Máy đo huyết áp Microlife A3L-IMT

1,399,000 VNĐ
1,800,000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM26

Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM26

699,000 VNĐ
800,000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM35

Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM35

699,000 VNĐ
850,000 VNĐ
Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM40

Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM40

949,000 VNĐ
1,200,000 VNĐ
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường