Đường dây nóng 0918.00.74.75 - 0908.411.797
Hầu hết các gia đình hiện nay đều lựa chọn tủ thờ gỗ, với những trạm khắc tinh xảo. Những gia đình có điều kiện thì mua tủ thờ lớn, trạm khắc phức tạp và thường là gỗ mộc chưa phun sơn hay đánh vecni,… để lộ màu sắc thô vốn có của loại gỗ làm nên sản phẩm đó. Khi đó bạn có thể biết được đó là loại gỗ gì, có phải gỗ lõi hay pha nhiều tạp chất khác.
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường